Profil firmy

Svou podnikatelskou činnost v projektování, dodávkách a realizacích úpraven vod pro pitnou a užitkovou vodu jsme provozovali od roku 1995 jako fyzické osoby. V současné době jsme všechnu podnikatelskou činnost převedli na společnost s ručením omezeným se zahájením 15. srpna 2005.

Svým přístupem k problémům zákazníků se snažíme najít optimální řešení za využítí nejnovějších technických poznatků a trendů. Našimi spolupracovníky jsou přední domácí odborníci v daném oboru.

Klademe důraz na komplexnost, kvalitu a spolehlivost našich dodávek. Snažíme se najít taková technická řešení, která vyhovují zákazníkovi i po ekonomické stránce. Dodávaná zařízení musí mít jednoduchou obsluhu, ve většině případů plně automatickou, kde se vylučuje omyl lidského faktoru.

Výsledkem naší dosavadní práce je spokojenost našich zákazníků.

Nebojte se nás kontaktovat a my Vám nabídneme nejlepší řešení pro úpravu vaší vody, včetně možností nalezení jiného zdroje vody (vrt). Podívejte se na náš formulář, který Vám umožní zjistit jaké jsou vyhláškou dané hodnoty chem. prvků pro pitnou vodu a zašlete nám váš rozbor a vaše požadavky.

My se již o vodu pro Vaší domácnost, podnik, tepelné hospodářství, stravovací zařízení, ubytovací zařízení apod. postaráme.