logo logo logo logo
vlajka vlajka vlajka
logo logo
Profil firmy          Úpravny vody          Služby v oblasti úpravy vody

Dalkia Kolín, a.s. Kolín – úprava kondenzátní vody

Předmět díla

Demontáž staré, dodávka a montáž nové technologie úpravy kondenzátní vody – I. A II. Etapa. Pro výrobní závod investora, zhotovení napojovacích bodů jednotlivých motorových částí, dodání dokumentace díla a zprovoznění.
Parametry –  průtok 50 m3/hod, vodivost vstupního kondenzátu 10 mikroS/cm – 20   mikroS/cm, teplota kondenzátu 45 – 60 °C.

Řešení

  1. Stávající zařízení na doměkčení kondenzátu nahrazena novými změkčovacími filtry v plně automatickém provozu, vyžadující občasný dohled obsluhy.
  2. Celý systém je řízen řídícím systémem SIMATIC S.
  3. Potrubní systémy jsu zhotoveny z materiálu pozinkovaná ocel s technologií spojování tvrdým pájením.
  4. Armatury jsou uzavírací klapky s pneumatickým pohonem s možností i ručního  ovládání.
  5. Nádoba na filtrační materiál je typ C 4882 s podstavcem o celkové výšce 2443 mm, průměr 1226 mm, objem 1840 litrů včetně vnitřní výstroje s teplotní odolností 65 °C.
  6. Filtrační materiál ionex lewatit S1467, výrobce koncern Bayer.
  7. Regenerace je softwarově nastavitelná podle množství vyrobené vody, nastaveného času a nebo ručně.
  8. Systém je osazen kontinuálním měřením celkové tvrdosti a je možné regenerovat po vyčerpání kapacity filtru.

Fotografie díla