logo logo logo logo
vlajka vlajka vlajka
logo logo
Profil firmy          Úpravny vody          Služby v oblasti úpravy vody

DESK-FORM a.s. Újezdeček, Teplice

Technické zadání

Zajistit pitnou vodu jako náhradní zdroj při výpadku dodávané pitné vody. Možství upravené vody do 10m3/den. Nevyhovující ukazetele jsou CHSK vody, pH vody, zákal, barva, sírany, železo, mangan.

Řešení

  1. Prvním prvkem technologie je dávkovaní chemikálií a to hydroxid sodný ke zvýšení pH vody.
  2. Druhým prvkem je provzdušňovací věž s ATS stanicí, která zajistí provzdušnění vody (okysličení) a tím se urychlí proces odstraňování železa a manganu.
  3. Třetím prvkem je plně automatický filtr na odstranění mechanických nečistot vysrážených v provzdušňovací věži.
  4. Čtvrtým prvkem je odželezňovací filtr s plně automatickou regulací regenerace. Současně dojde k odstranění manganu, zákalu a úpravě barvy vody.

Bakteriální zajištění vody dávkováním chlornanu sodného do proudu vody před akumulací.

Fotografie díla