Železniční mapa Československých drah

z jízdního řádu 1949 - 1950