Provozování a dohled

Nabízíme svým zákazníkům dohled na chodem jejich úpraven vod.

Jedná se o práce prováděné k

  • zabezpečí dodávky chemikálií do úpravny vody,
  • dohledu nad chodem úpravny,
  • pravidelné provádění rozborů vody v akreditované laboratoři,
  • vyhodnocování chodu úpravny,
  • a další dle dohody se zákazníkem.

Tyto činnosti zabezpečují bezporuchový chod úpravny vody a také prevenci před závadami, které by nemusela nekvalifikovaná obsluha včas identifikovat.