Úpravny vody

Filtrace – základní použití

Filtry se navrhují jako jednoduché nebo zdvojené na základě individuálního návrhu podle chemického rozboru vstupní tj. neupravené vody a požadavku na kvalitu upravené vody.
Standardně dodávané průtoky: 0,5 – 60 m3/hod.

Těmito filtry vzhledem k šíři možných průtoků lze uspokojit jakéhokoliv zákazníka.

  • průmyslové podniky (potřeba vody o specifických parametrech)
  • potravinářské výrobny (jatka, mlékárny, zemedělské podniky, apod.)
  • rekreační zařízení (hotely, penziony, apod.)
  • dětské tábory
  • rodinné domky

Druhy řídících ventilů filtrů

Řídící ventily slouží k regeneraci filtračního lože filtru. Regenerace je důležitá pro 100%-ní funkčnosti filtračního lože. Frekvence regenerací je dána dle chem. a fyzik. parametrů vstupní vody.

  • Ručně řízená regenerace,
  • časově řízená regenerace,
  • průtokově řízená regenerace.