Bakteriální nezávadnost

Tento způsob úpravy vody je doporučován hlavně pro povrchovou vodu. Voda z kopaných studní nebo přímo z povrchových zdrojů je často bakteriální kontaminována. Bakteriální kontaminaci nelze vyloučit ani u studní vrtaných, kde je zdrojem podzemní voda.

Nejlepším vodítkem pro zjištění kontaminace vody je rozbor vody, který provede akreditovaná laboratoř (například Národní zdravotní ústav). Krácený rozbor, který pokrývá všechny důležité chemické i mikrobiologické prvky, stojí cca. 1600,- Kč.

Je důležité také provádět rozbory pravidelně a případně reagovat na změnu kvality vody ve vodním zdroji.

Pro zajištění bakteriální nezávadnosti se využívají 2 hlavní způsoby úpravy vody:

  • dávkováním chlornanu,
  • ultrafialovým záření (UV-záření).

Dávkování chlornanu

Čerpadlo LANG

Dávkovací čerpadlo

Dávkovací čerpadlo slouží pro přesné a řízené dávkování chlórnanu. Dávkovací čerpadla lze dále kombinovat v rámci složitějších řídících systémů:

  • pomocí dávkovacího čerpadla ve spojení s čerpadlem ze zdroje vody, tzn. neřízené dávkování,
  • pomocí dávkovacího čerpadla řízeného kontaktním vodoměrem, tzn. řízené dávkování.

Obsluha čerpadla je omezena pouze na výměnu chemikálií.

Ultrafialové záření (UV-záření)

Jedná se o velmi šetrný způsob zajištění bakteriální nezávadnosti pitné vody, kdy se pro úpravu vody nevyužívá žádných chemických přísad. ÚV záření zasahuje organismy, brání reprodukci, způsobuje jejich rozpad, působí okamžitě, nezanechává ve vodě zdraví škodlivé produkty.

Voda si uchovává svoji přirozenou chuť, obsah minerálů a solí zůstává nezměněn.

Zážeh a provoz výbojky uvnitř UV lampy řídí speciální elektronický předřadník. Elektrický rozvaděč pro UV lampu je osazen počítadlem provozních hodin a umožní obsluze včas zajistit náhradní výbojku. Životnost UV lampy je cca. 2000 hodin. UV lampy se dodávají pro široký rozsah požadovaného průtoku vody – 0,6 – 600 m3/hod.

UV lampa s párem předfiltrů zapojených paralelně a jednoho filtru na doúpravu vody.