Ostatní způsob filtrace

Odželezňování a odmanganování

Odstranění železa a manganu z vody na principu katalytické oxidace na speciálních materiálech.

Dechlorace

Zachycení zbytkového chlóru pomocí aktivního uhlí na principu oxidace.

Písková filtrace

Zachycování mechanických částic pomocí vrstveného lože tříděného vodárenského písku.

Provedení

Celoplastové, nekorozní s nízkými nároky na zastavěnou plochu, provoz automatický.

Uplatnění

Úprava pitné a užitkové vody v průmyslových procesech, obytných domech a objektech občanské vybavenosti.